Rots en water training

Rots en water training

Sociale competentietraining

Soms vinden kinderen het lastig om met anderen om te gaan. Ze worden snel boos of zijn juist erg onzeker. Vrienden maken of samenwerken kan dan lastig zijn en omdat ze niet goed weten hoe ze op anderen kunnen reageren.

Bij de Rots en Water training staat het bewaken van je eigen grenzen en het respecteren van de grenzen van een ander centraal.

Rots en water is een fysieke training voor zowel jongens als meisjes waarbij we vooral veel bewegen en leren door fysiek te ervaren en dus minder door erover te praten.

In 6-8 lessen komen belangrijke vaardigheden aan bod als regels en grenzen leren stellen, aanvaarden en respecteren. We werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen op een ander, omgaan met emoties als verdriet en boosheid  en sociale vaardigheden. Gericht op weerbaarheid, conflicthantering en (anti) pesten. Kinderen leren het verschil voelen tussen ‘rots ‘en ‘water’. Een rots is sterk, staat sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf. Water is soepel en staat voor verbinding en samenwerking en aandacht voor de ander.

Rots en water is wetenschappelijk bewezen effectief.

Centrale thema’s in Rots en Water zijn:
  • stevig leren staan, rust en kracht in jezelf vinden
  • respectvol met anderen samen leren te spelen en samenwerken

Televisiezender Human heeft een documentaire gemaakt over Rots en Water:

Neem vrijblijvend contact op!
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image