Triple P, positief opvoeden

Triple P, positief opvoeden

Bij Triple P staan opvoedcompetenties centraal

Opvoeden kan heel dankbaar en plezierig zijn, maar ook veeleisend en frustrerend. Triple P is gericht op het makkelijker maken van de opvoeding en ouders te steunen om te gaan met dagelijkse uitdagingen.

Er is niet een juiste manier van opvoeden. Door het gebruik van de uitgangspunten van positief opvoeden bespreken we samen 17 verschillende strategieën. Sommigen daarvan zul je al gebruiken en anderen zijn misschien nieuw voor je.

We kijken samen naar opvoedvaardigheden en ontdekken waar jullie krachten liggen. We sluiten aan bij wat er al goed gaat en stellen gezamenlijk doelen voor verandering. Hierbij is een positieve opvoedingsstijl het uitgangspunt. We gaan aan de slag met doelen en dat doen we door ons te richten op wat er op dit moment goed gaat en te kijken naar sterke punten. Jij beslist welke strategieën het beste passen bij jullie situatie en bij je eigen persoonlijkheid.

Dit doen we door individuele gesprekken bij jouw thuis afgestemd op jouw situatie of in een groepstraining of

Het gehele Triple P programma is een opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies (evidence based).

Neem vrijblijvend contact op!
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image