Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Hoor zie en zeg het

Deze methode heeft dezelfde uitgangspunten als Video Home Training (VHT), alleen is het gericht op beroepskracht (pedagogisch medewerkers, leerkrachten etc.) in contact met kinderen met als doel de communicatie tussen kinderen en medewerkers inzichtelijk te maken en te verbeteren

Wij komen naar de groep of op school en maken daar een korte video-opname. Deze beelden worden op een later moment samen met de pedagogisch medewerker of leerkracht teruggekeken. Wat heeft dit kind nodig is altijd het uitgangspunt en we kijken dan samen naar wat opvalt, goed gaat en waar nog eventueel ontwikkelpunten liggen.

Het is ook mogelijk om video interactiebegeleiding in een groepstraining aan te bieden.

Neem vrijblijvend contact op!
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image